Kennisgewing: Nagraadse beurse

Die SAVN keen vanaf 2018 nie meer voor- of nagraadse studiebeurse toe nie. Dit is weens veranderinge in die befondsingstruktuur van die Nederlandse Taalunie. Ons wil u ook sterk aangemoedig om die volgende moontlikhede te ondersoek:

Administrasie

Nerina Bosman

Voorsitter

Universiteit van Pretoria

Kontakgegewens:

nerina.bosman@up.ac.za

012 420 2335 (w)

 

Steward van Wyk

Ondervoorsitter en gasdosentskappe

Universiteit van die Wes-Kaapland

Kontakgegewens:

svanwyk@uwc.ac.za

021 959 2112 (w)

 

Adri Breed

Penningmeester

Noordwes-Universiteit

Adri.breed@nwu.ac.za 

018 299 1563 (w)

 

Sonja Loots

Sekretaris en webwerf

Universiteit van Kaapstad

Kontakgegewens:

sonja.loots@uct.ac.za 

021 650 2315 (w)

 

 

 

 

 

 

 

 Icon-menu-Tydskrif